Bibliotekvederlaget, forklart på 3 minutter

Bibliotekvederlaget, forklart på 3 minutter

Avgjørelsen om endret fordeling av bibliotekvederlagsmidlene gir Forfatterforbundet 5,11% av den totale potten. Det tilsvarer 11% av den skjønnlitterære potten. Men hva er egentlig bibliotekvederlaget, hvem forhandler og om hva? Vi har laget en presentasjon som...
Klagen avvist

Klagen avvist

Kongen i statsråd avviste 19. juni Den norske Forfatterforenings klage til Kulturdepartementet om Forfatterforbundets godkjenning som avtalelisensutløsende organisasjon. – Vi glade for at også denne saken er ute av verden, sier leder i Forfatterforbundet,...