Leserne villige til å betale royalty

Leserne villige til å betale royalty

Bruktbokkjøpere synes å være villige til å betale gode royaltysatser til forfatteren. Kort tid etter lansering av muligheten til å gi royalty til forfatteren, viser tjenesten Bookis’ foreløpige tall at både kjøper og selger av en bok er villige til å gi forfatteren...
Forfattere får royalties ved bruktboksalg

Forfattere får royalties ved bruktboksalg

Bildetekst: Forfatter Tom Egeland var en av forfatterne som reagerte da Bookis kom på banen, men som nå imøteser det nye tilbudet. I går møtte han Bookis-gründer, Lasse Brurok, i God Morgen, Norge-studioet. At forfatternes inntekter synker, er ikke noe nytt. Det var...
Sammen om en trygg bransje

Sammen om en trygg bransje

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har hatt et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen. Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av...
Si ifra!

Si ifra!

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet har Forfatterforbundet etablert en veileder og varslingsrutine ved seksuell trakassering. Det pågår også et initiativ for å etablere en felles løsning for bokbransjen. Forfatterforbundet deltar i dette arbeidet....
Forfatterforbundet fokuserte på digitalisering

Forfatterforbundet fokuserte på digitalisering

Årets høring i forbindelse med forslaget til statsbudsjett ble avholdt på Zoom. Eystein Hanssen målbar vårt innspill. Han fokuserte på utfordringer knyttet til å opprettholde leselyst, større digital satsing og en mer demokratisk forvaltning av litteraturstøtten. ...