Sammen om en trygg bransje

Sammen om en trygg bransje

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har hatt et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen. Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av...
Si ifra!

Si ifra!

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet har Forfatterforbundet etablert en veileder og varslingsrutine ved seksuell trakassering. Det pågår også et initiativ for å etablere en felles løsning for bokbransjen. Forfatterforbundet deltar i dette arbeidet....
Forfatterforbundet fokuserte på digitalisering

Forfatterforbundet fokuserte på digitalisering

Årets høring i forbindelse med forslaget til statsbudsjett ble avholdt på Zoom. Eystein Hanssen målbar vårt innspill. Han fokuserte på utfordringer knyttet til å opprettholde leselyst, større digital satsing og en mer demokratisk forvaltning av litteraturstøtten. ...