Ytterligere innspill til Kunstnermeldingen

Innspill sendt Kulturdepartementet 13.09.2020 Forfatterforbundet takker for invitasjonen til å gi ytterligere innspill til kunstnermeldingen. Vi mener situasjonen som følger av korona-pandemien viser hvor viktige de offentlige virkemidlene er for forfatterøkonomien,...