– I en situasjon der store deler av kulturlivet ligger med brukket rygg, er det beint fram pinlig at overføringene til Kulturfondet reduseres med 10 millioner kroner. Mange kulturarbeidere er hardt rammet at korona-pandemien. Blant forfattere peker de med mange oppdrag for skoler og festivaler seg ut, men vi vet at situasjonen er langt mer alvorlig eksempelvis for musikere. Norsk kulturfond forvalter støtte til hele det frie kunstfeltet. I sum er dette feltet hardt rammet av pandemien. I en slik situasjon burde bevilgningen økes, ikke reduseres, sier Eystein Hanssen om kuttene til Norsk kulturfond.

 

– Uforståelig kutt i bevilgningene til det frie kunstfeltet, mener Kulturrådet

I budsjettforhandlingene på Stortinget i går ble det klart at Norsk kulturfond reduseres med 10 millioner kroner for 2021. – Dette er et kutt som vil gå ut over mange av de som er hardest rammet av pandemien, sier rådsleder Lars Petter Hagen i Kulturrådet.

 

– Norsk kulturfond dekker hele bredden av det frie kunstfeltet, sier rådsleder Lars Petter Hagen. – Det gjelder alt fra den enkelte kunstner, forfatter, musiker og danser, til store og små arrangører, festivaler og spillesteder. Det gjelder biblioteker og andre kulturformidlere, og ikke minst de mange konkrete tiltakene rettet mot barn og unge. Når disse satsingene svekkes går det ut over både kulturaktører og publikum.

Tildelingene fra Norsk kulturfond foretas av rådet og uavhengige fagutvalg, basert på kunst og kulturfaglig skjønn og på armlengdes avstand fra myndighetene. I 2019 ga fondet tilskudd til nesten 4 000 kunstnere, prosjekter og andre tiltak. I budsjettforliket blir Kulturfondet foreslått redusert med 10 millioner kroner.

– Vi vet at det frie kunstfeltet er blant de som har blitt hardest rammet av pandemien, sier Hagen. – Derfor er det vanskelig å forstå at dette kuttet kan være riktig midt i den krisen kultursektoren nå befinner seg i. Dette gir økt usikkerhet for mange små kulturaktører.

Kulturdepartementets stimuleringsordning videreføres for første halvår 2021, og det er varslet at en andel av disse midlene vil brukes til å styrke ordninger under Norsk kulturfond.

– Det er nødvendig at det nå kommer økte bevilgninger gjennom stimuleringsordningen, også til Norsk kulturfond, sier Hagen. – Nå trengs det politisk vilje til å satse på den bredden av norsk kunst- og kulturliv som Norsk kulturfond representerer, og en anerkjennelse av det frie feltets betydning i det norske samfunnet.

 

Les saken på Kulturrådets nettside.