I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet har Forfatterforbundet etablert en veileder og varslingsrutine ved seksuell trakassering.

Det pågår også et initiativ for å etablere en felles løsning for bokbransjen. Forfatterforbundet deltar i dette arbeidet.

– Det skal være trygt å varsle, og man skal være sikret anonymitet, sier organisasjonssekretær Lena Roer i Forfatterforbundet. – Det er den som varsler som selv eier sin historie, og som beslutter hvem informasjon skal deles med.

Lena M. Roer, organisasjonssekretær i Forfatterforbundet

Du definerer hva som er plagsomt for deg

Alle har vi forskjellige grenser for hva vi synes er greit. Det kan ha med alder, kjønn og egen erfaringsbakgrunn å gjøre.

– Opplever du at noe er plagsomt, da er det plagsomt, sier Roer. – Det kan være både verbalt, fysisk eller skriftlig, som melding eller bilder. Skal vi komme problemstillingen til livs, må folk si ifra, fremholder Roer.

 

Egen knapp

Forfatterforbundet har nå en egen knapp på forsiden der man tas rett til en veileder for hvordan man kan varsle om seksuell trakassering.

Har du som forfatter opplevd seksuell trakassering, kan du trygt ta kontakt med oss for å varsle. Ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte har taushetsplikt. Vi er forpliktet til å ivareta trygghet og personvern for begge sider i en sak. Du trenger ikke være medlem i Forfatterforbundet for å varsle.

– Når vi mottar et varsel, forplikter vi oss til å se på saken sammen med den som varsler, forklarer Roer. – Et viktig prinsipp er at den som varsler har siste ord i hvordan saken håndteres videre.

Sikkerhetsrutine

Forfatterforbundet stiller ingen krav til hvordan varselet gis, men ber om at personsensitiv / personidentifiserende informasjon om tredjepart ikke sendes på e-post. Et varsel kan for eksempel være så enkelt: «Jeg har opplevd noe ubehagelig og ønsker kontakt med Forfatterforbundet.» Varsel kan også sendes via kryptert løsning. Vi kan motta varsel via appen SIGNAL.

 

Stor medieoppmerksomhet

Etter forfatter Agnes Ravatns kronikk i Aftenposten (ligger åpen på DnFs hjemmeside) er det sparket i gang en større bevisstgjøringsprosess i bokbransjen. De seneste dager er det skrevet flere artikler om temaet. Forleggerforeningens leder Heidi Austlid uttaler til Bok365 at bransjen «åpenbart ikke har gjort en god nok jobb» og har tatt initiativ til å samle bokbransjen til et felles opplegg.

I en annen artikkel støtter leder av Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, og leder av Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, at bransjen går sammen om å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen.

Det er også et initiativ på gang for å se på etablering av en felles verneombudsløsning.

 

Forfatterforbundet støtter selvsagt alle felles initiativ, men føler som fagforbund at vi trenger en konkret løsning. Våre egne krav til respektfull oppførsel forfattere imellom, og ansvarlig opptreden som forbund og som tillitsvalgte, er utarbeidet i samråd med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

Forfatterforbundets krav til respektfull oppførsel

  1. Vi har alle ulike grenser for hva vi synes er greit. Behandle alle med respekt!
  2. Avstå fra alle former for seksualisert kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  3. Unngå å bruke negative eller seksualiserte kallenavn og seksualiserte vitser som omhandler kjønn eller seksuell orientering.
  4. Det er ikke lov å sende bilder med seksualisert eller pornografisk innhold.
  5. Ikke tilby noen form for ytelse med hensikt om å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  6. Si ifra når reglene brytes.

 

Forfatterforbundets ansvar

  1. Tillitsvalgte i sentrale posisjoner skal være bevisst at de i kraft av sitt verv er i en maktposisjon overfor medlemmer man møter i organisasjonssammenheng.
  2. Nyansatte og nyvalgte tillitsvalgte i forbundet skal få informasjon om forbundets retningslinjer og rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.
  3. Organisasjonens ledere og tillitsvalgte har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes.
  4. Arrangementsansvarlig for kurs og konferanser i regi av Forfatterforbundet har et særskilt ansvar for å gripe inn ved brudd på retningslinjene, rapportere og kan om nødvendig bortvise vedkommende fra arrangementet.