Norske forfattere og oversettere er dypt urolige med tanke på situasjonen i Hviterussland/Belarus. Våre hviterussiske kolleger har over lengre tid hatt store utfordringer med å uttrykke seg fritt, og vi er svært bekymret over den dramatiske utviklingen etter det manipulerte valget 9. august.

Vi protesterer sterkt mot at journalister blir truet, angrepet og arrestert, at nettaviser blir blokkert og at innbyggerne ikke har fri tilgang på informasjon, og uttrykker vår fulle støtte til den hviterussiske befolkningen generelt og til våre skribentkolleger spesielt.

En samlet forfatter- og oversetterstand gir sin tilslutning til de fredelige demonstrasjonene, krever frie og rettferdige valg og fremmer betydningen av full ytringsfrihet i Hviterussland/Belarus.

 

19. august 2020

 

Norsk Oversetterforening

Den norske Forfatterforening

Forfatterforbundet

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Dramatikerforbundet 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Bildetekst:
Opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja og hennes familie ble truet på livet og tvunget til eksil etter valget i Hviterussland, som framstår som udemokratisk og rigget til fordel for Aleksandr Lukasjenko, «Europas siste diktator». (Faksimile fra Svetlana Tikhanovskajas appell på Twitter.)