Forhandlingsutvalgets for bibliotekvederlaget har fattet vedtak om ny fordeling av bibliotekvederlaget. Forfatterforbundet tilkjennes i vedtaket 11% av den skjønnlitterære potten av bibliotekvederlaget.

 Forfatterforbundet har aldri vært i tvil om at vi har rett på en rimelig andel av potten, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

I vedtaket fra forhandlingsutvalget, heter det:

«Etter en skjønnsmessig vurdering av alle parters anførsler har forhandlingsutvalget derfor fattet vedtak om at det bibliotekvederlaget som samlet tilkommer de fem organisasjonene, skal fordeles slik mellom dem:

 

  • Den norske Forfatterforening – 32 %
  • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere – 19 %
  • Norsk Oversetterforening – 19 %
  • Norske Dramatikeres Forbund – 19 %
  • Forfatterforbundet – 11 %

Vedtaket gjelder i perioden 2019 – 2021

 

I vedtaket heter det videre:

«Forhandlingsutvalgets vedtak gjelder for den perioden som er omfattet av avtalen mellom Staten og Kunstnerorganisasjonene av 26. juni 2019, dvs. for årene 2019, 2020 og 2021, og deretter inntil videre om det ikke fremmes krav om endrede fordelingsnøkler i forbindelse med forlengelse av avtalen, jf. Prosedyre ved fordeling av bibliotekvederlag.»

– At Forfatterforbundet nå tilkjennes en andel av vederlagsmidlene er godt nytt for alle de forfatterne som i årtier ikke har kunnet organisere seg, og som har blitt holdt utenfor forvaltningen av vederlagsordningen, sier Hanssen. – Det er også med våre øyne riktig, slik forhandlingsutvalget legger opp til, at vi skal ha full uttelling for 2019.

Dorthe Erichsen, leder av Forfatterforbundets stipendkomité

Stipendprogram 

Hovedtrekkene i Forfatterforbundets stipendordninger ble meislet ut allerede ved forrige landsmøte, i 2019, og Forfatterforbundet orienterte også da Kulturdepartementet om programmet.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon om når vi kan utlyse de første stipendene, forteller leder av Forfatterforbundets stipendkomité, Dorthe Erichsen. – Vår stipendordning vil selvsagt være tilgjengelig for alle forfattere, uavhengig av organisasjonstilhørighet, slik loven beskriver, forsikrer Erichsen.

Forfatterforbundets forhandlingsutvalg har bestått av Helle Stensbak, Trond Vernegg og Eystein Hanssen.

 

Kontaktperson media:
Eystein Hanssen,
mobil 922 99 550