European Writers’ Council (EWC) er en paraplyorganisasjon for skribentorganisasjoner i hele Europa. Forfatterforbundet er nå innstilt til å bli opptatt som medlem. En ratifisering kan skje under den årlige generalforsamlingen den 7. september. Med et slikt medlemskap vil våre medlemmer stå sammen med 150 000 forfattere.

EWCs arbeid er konsentrert rundt tre hovedområder: Forfatterrettigheter, inkludert copyright, kulturpolitikk og kulturutveksling. På EWCs nettside kan vi lese:

The European Writers’ Council is the federation of 41 national organisations of professional writers and translators in 27 countries including the EU, as well as Belarus, Iceland, Norway, Switzerland, Turkey and Montenegro, altogether writing in 31 languages.

– Det er viktig at Forfatterforbundet kommer inn i de råd, utvalg, rettighets- og policyorganisasjoner som påvirker og setter rammer for våre medlemmer, sier leder Eystein Hanssen. – EWC er et sentralt kontaktpunkt mot alle våre søsterorganisasjoner i Europa, og en sentral aktør i det litterære landskapet i Europa. 

Forfatterforbundet er som vel kjent inne i en lang kamp om tilgangen til bibliotekvederlagsmidlene. Her er en artikkel på EWCs sider om Public Lending Right (PLR), i Norge kalt bibliotekvederlag. 

Les gjerne mer om EWC her: http://europeanwriterscouncil.eu/mission/

Kopinor ønsker oss velkommen!
Ny undersøkelse: Kultursektoren forventer et inntektsfall på hele 45 %!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial