Bildetekst: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og førstesekretær i LO, Julie Lødrup, sammen med styret i Forfatterforbundet: Lena Roer, Trond Vernegg, Helle Stensbak (nestleder), Eystein Hanssen (leder) og Dorthe Erichsen.

Forfatterforbundet ble i dag tatt opp som foreløpig medlem i Landsorganisasjonen i Norge, LO. Styret i Forfatterforbundet møtte ledelsen I LO etter møtet i LO-sekretariatet, som LOs inviterte gjester.

Det er mindre enn to år siden det første oppropet om en ny forfatterforening sto i Aftenposten. Nå har Forfatterforbundet over 400 medlemmer og er blitt tatt inn i Norges største hovedorganisasjon. 


– Vi har oppnådd mye på kort tid, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Dette er en kollektiv arbeidsseier der alle i styret har nedlagt store mengder arbeid og gjort en formidabel innsats, med alle våre flotte og innsatsvillige medlemmer i ryggen. Dette er virkelig en stor dag, og en milepæl i vårt arbeid som fagforening for skjønnlitterære forfattere i Norge.

Forfatterforbundet ble stiftet i januar 2018, og allerede i februar 2019 innvilget Kulturdepartementet forbundet forhandlingsrett til bibliotekvederlaget. Beslutningen om å søke LO-medlemskap ble vedtatt med overveldende flertall på forbundets landsmøte i mai i år. Vedtaket presiserer at forbundet erklærer seg som politisk uavhengig.

Samarbeider gjerne med de andre kunstnerorganisasjonene

– I vår kamp for en mer rettferdig kunstnerøkonomi søker vi fellesskap og solidaritet med både andre kunstnergrupper og andre selvstendig næringsdrivende. Flere av disse er allerede organisert i LO, ikke minst gjennom Creo og Norske dramatikeres forbund, sier Hanssen. Han forteller at det er mange områder innenfor kunstnerfeltet der mulighetene for å nå gjennom med felles krav blir betydelig større hvis man står sammen. Hanssen påpeker at det allerede er opprettet god dialog med begge kunstnerforbundene i LO.

–  Gjennom Forfatterforbundet har skjønnlitterære forfattere som tidligere ikke har hatt mulighet for å organisere seg, nå fått en stemme direkte inn i maktens korridorer. Foran oss ligger svært mange viktige oppgaver, blant annet spørsmålet om en fornuftig pensjonsordning for forfattere. I både denne og andre viktige saker vil vi kunne støtte oss på den enorme kunnskapen og kompetansen som LO kan tilby oss som ny medlemsorganisasjon, sier Hanssen. 

Forfatterforbundet søker medlemskap i LO, Eystein Hanssen blir ny leder
Nobelprisene i litteratur for 2018 og 2019
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial