Forfatterforbundet er en fagforening for skjønnlitterære forfattere som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.

Foreningen ble stiftet 28. januar 2018 og har vel 410 medlemmer, inkludert aspiranter.

Den 18. februar 2020 gikk Forfatterforbundet inn i LO, Landsorganisasjonen i Norge.

 

Som medlem i Forfatterforbundet vil du blant annet få LOfavør Innboforsikring  som en del av ditt medlemskap. Innboforsikringen er svært gunstig, kun kr 852 per år – og ingen øvre forsikringssum.
Les gjerne om alle LOfavørs medlemsfordeler her

Her er de nominerte til LOs litteraturpris

I år er det første gang at en vinner av LOs litteraturpris skal kåres. Opprinnelig skulle prisen deles ut på arbeiderlitteraturfestivalen Jernrosa i Odda 1. mai, men på grunn av koronakrisen vil prisen bli delt ut på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo 26. august 2020.

Forfatterlønn – hvordan overleve?

De fleste forfattere tjener ikke nok på sitt forfatterskap til å leve av det. Det er fint å ha en drøm om å skrive en bestselger, men en realitetssjekk tilsier at det er de færreste forunt å havne i den situasjonen. Skal du overleve som forfatter og leve et i økonomisk forstand normalt liv, er det en kjensgjerning at du trenger flere inntektskilder.

Forfatterforbundet søker organisasjonssekretær (deltid)

Forfatterforbundet organiserer en bred gruppe skjønnlitterære forfattere i alle sjangre. Forfatterforbundet ble stiftet i januar 2018, og i februar 2020 ble forbundet tatt opp som fullverdig medlem av LO. Per første kvartal 2020 har vi vel 410 medlemmer. Medlemstallet...

Krisepakke til kultursektoren

Kulturarrangementer over hele landet avlyses etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er nødvendig og klokt i den uforutsigbare situasjonen alle nå står i. Samtidig får avlysningene direkte konsekvens ikke bare for arrangørene, men for de utøvende kunstnerne...

Bli medlem – sammen er vi sterke!

Forfatterforbundet er en fagforening for alle skjønnlitterære forfattere.

  • Har du utgitt minst ett skjønnlitterært verk, kan du bli medlem hos oss. 
  • Vi ønsker å tilby aspirerende forfattere uten utgivelse et miljø hvor de kan vokse litterært, etter modell fra den britiske forfatterforeningen. 
  • Forfatterforbundet er ett av 26 fagforbund i LO. Våre medlemmer får ta del i LOFavørs gunstige medlemsfordeler, som Norges beste innboforsikring.

Velkommen som medlem!

Det er bare to år siden det første oppropet om en ny forfatterforening sto i Aftenposten. Den 18. februar 2020 ble Forfatterforbundet tatt inn som fullverdig medlem i Norges største hovedorganisasjon.

Her er LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og førstesekretær i LO, Julie Lødrup, med styret i Forfatterforbundet. Les hele talen leder Eystein Hanssen holdt for representantskapet i LO etter godkjenningen av opptaket.

 

Hva vi står for

Alle skal ha rett til å kunne organisere seg

I Norge står prinsippet om organisasjonsfrihet sterkt. Retten til å kunne organisere seg er nedfelt i Grunnloven § 101: «Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske parti.»

Det er heller ikke noe krav til at det kun er én organisasjon som kan være representativ innenfor ett område.

På de avtaleområdene hvor Forfatterforbundet har oppnådd forhandlingsrett, kan både Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening representere skjønnlitterære forfattere i Norge innenfor alle litterære sjangere.

 

Forhandlingsrett til bibliotekvederlaget

Forfatterforbundet ble per 4. februar 2019 tilkjent forhandlingsrett om bibliotekvederlaget. Bibliotekvederlaget er et årlig, kollektivt vederlag som Staten ved Kulturdepartementet utbetaler som vederlag for verk lånes ut på norske biblioteker. Der heter det blant annet at
«I henhold til bvl. § 4 annet ledd skal det ikke kunne tas hensyn til organisasjonstilhørighet for å kunne søke om stipender.»
Se lov om bibliotekvederlag.

Forfatterforbundet er også blitt godkjent som medlem i Norwaco, og jobber videre med å slutte seg til de øvrige ordningene, som Kopinor og en rekke råd og utvalg.

 

Vi representerer alle skjønnlitterære sjangere

Forfatterforbundet organiserer en bred gruppe skjønnlitterære forfattere i alle sjangre. Per januar 2020 har vi 434 medlemmer. Medlemstallet er raskt voksende.

De aller fleste av våre forfattere er representert med verk på norske biblioteker, men vi har også aspirantmedlemmer som jobber med sin første utgivelse. Disse har ikke stemmerett på landsmøtet, eller anledning til å søke ordinære stipendmidler.

Rundt 30 forfattere, snaut 8% av medlemsmassen, er såkalte serieforfattere, blant dem Frid Ingulstad. Les hennes kronikk i Aftenposten om motstand mot serielitteratur som et tegn på åndssnobberi.

 

Nyheter og meninger

Her er de nominerte til LOs litteraturpris

Her er de nominerte til LOs litteraturpris

I år er det første gang at en vinner av LOs litteraturpris skal kåres. Opprinnelig skulle prisen deles ut på arbeiderlitteraturfestivalen Jernrosa i Odda 1. mai, men på grunn av koronakrisen vil prisen bli delt ut på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo 26. august 2020.

les mer
Forfatterlønn – hvordan overleve?

Forfatterlønn – hvordan overleve?

De fleste forfattere tjener ikke nok på sitt forfatterskap til å leve av det. Det er fint å ha en drøm om å skrive en bestselger, men en realitetssjekk tilsier at det er de færreste forunt å havne i den situasjonen. Skal du overleve som forfatter og leve et i økonomisk forstand normalt liv, er det en kjensgjerning at du trenger flere inntektskilder.

les mer
Forfatterforbundet søker organisasjonssekretær (deltid)

Forfatterforbundet søker organisasjonssekretær (deltid)

Forfatterforbundet organiserer en bred gruppe skjønnlitterære forfattere i alle sjangre. Forfatterforbundet ble stiftet i januar 2018, og i februar 2020 ble forbundet tatt opp som fullverdig medlem av LO. Per første kvartal 2020 har vi vel 410 medlemmer. Medlemstallet...

les mer
Krisepakke til kultursektoren

Krisepakke til kultursektoren

Kulturarrangementer over hele landet avlyses etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er nødvendig og klokt i den uforutsigbare situasjonen alle nå står i. Samtidig får avlysningene direkte konsekvens ikke bare for arrangørene, men for de utøvende kunstnerne...

les mer
Forfatterforbundet ble i dag LOs 26. fagforbund

Forfatterforbundet ble i dag LOs 26. fagforbund

I dag ble Forfatterforbundets medlemssøknad behandlet av LOs høyeste organ, representantskapet. Det er med glede og stolthet vi nå kan kalle oss fullverdig fagforbund i Norges største hovedorganisasjon. Vi er LOs 26. medlemsorganisasjon, og det bare to år etter stiftelsen.

les mer
Skriveopphold i Ål i Hallingdal

Skriveopphold i Ål i Hallingdal

Ønsker du å tilbringe tid i en naturnær, stille bygd på fjellet? Leveld Kunstnartun​, en kunstnerresidens i Ål i Hallingdal, lyser nå ut gratis arbeidsopphold for 2021. Her får du bolig og atelier, kort vei ut i naturen, og ro og god plass til å arbeide.

les mer
Litteraturstipend i Graz i Østerrike

Litteraturstipend i Graz i Østerrike

Forfatterforbundet har fra den norske ambassaden i Wien mottatt invitasjon til søknad om et ettårig skrivestipend med opphold i egen leilighet i den østerriske byen Graz. The city of Graz awards the "Writer of the City of Graz" scholarship each year. It includes...

les mer

Aktuelt

Bli medlem i Forfatterforbundet

Vi jobber for å styrke forfatteres forhandlingskraft, for at inntektsfordelingen skal bli mer balansert og for at forfattere skal sikres de viktige inntekts- og trygdekomponenter som er normale i det vanlige arbeidslivet.

  • Har du utgitt minst ett skjønnlitterært verk, kan du bli medlem hos oss.
  • Vi ønsker å tilby aspirerende forfattere uten utgivelse et miljø hvor de kan vokse litterært, etter modell fra den britiske forfatterforeningen.

Fordelen ved å være mange er mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund, slik som Forfatterforbundet. Med over 900 000 medlemmer har LOfavør forhandlet frem gunstige og trygge avtaler for deg i privatlivet. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial