Arbeidskomité

Forfatterforbundet har etablert en arbeidskomité som jobber fram mot landsmøtet. Komitéens fremste oppgaver er å samle inn forslag til stipender, beskrive stipender, vilkår for disse, beskrive en stipendkomité og hvordan denne skal jobbe, og å legge dette fram for landsmøtet.

Komitéen består av:

Dorthe Erichsen – komitéleder og styremedlem i Forfatterforbundet. Forfatter fra Drammen, har sittet i NFFOs stipendkomité for oversettere i 6 år, fram til ca. 2012.

Eirik Ildahl – forfatter og dramatiker, nestleder i Dramatikerforbundet.

Roar Ræstad – forfatter og lektor, fra Trondheim.

Lene Lauritzen Kjølner – forfatter med betydelig politisk erfaring, blant annet i kulturutvalget til Høyre. Hun har vært i ulike stipendtildelingskomitéer i Tønsberg og i Vestfold fylke.

Gunhild Haugnes – forfatter og journalist med økonomi og forskning som spesiale.