Stipendordninger 

Forfatterforbundet har foreløpig ingen stipendordninger, men etter at Kulturdepartementet ga oss forhandlingsrett om bibliotekvederlagsmidler, jobber vi nå med å definere flere stipender.

Generelt om stipender har vi i innspillet til Kunstnermeldingen sagt:

“Ordningene vil i stor grad vil bli innrettet mot prosjekter. I de tilbakemeldingene vi får fra egne medlemmer, og andre forfattere, kan det virke som om dette er det mest presserende behovet. I tillegg meldes det inn ønsker om rene støtteordninger, f. eks. til oppgradering av teknisk utstyr, til bøker, reiser og research, samt en ordning for kjøp av redaktørtjenester for selvpubliserende indieforfattere. Også dette vil vi vurdere nøye.

E t annet problem som meldes inn er oversikt. Vi oppfordrer derfor departementet til å ta initiativ til opprettelsen av en felles plattform for kunngjøringer av alle tiltak og støtteordninger, som departementet bidrar til. Vår erfaring er at mange forfattere ikke vet hvilke muligheter til stipend som foreligger og hvordan de kan søke på disse.

Når det gjelder stipendordningene har Forfatterforbundet også et spesielt anliggende, i det mange av våre medlemmer i praksis har vært avskåret fra stipend, generert blant annet gjennom utlån på bibliotekene. Vi skal ikke gå i detalj, da vårt synspunkt på dette er velkjent for både departementet og de øvrige skjønnlitterære organisasjonene.”