Forfatterforbundets stipender

 

Siden forhandlingene om vederlagsmidlene ennå ikke er sluttført, må vi ta forbehold om stipendtildeling, men vi forventer at vi kan utdele våre første stipend i 2020. Disse vil bli utlyst høsten 2019, samtidig som de andre skribentorganisasjonene og Kulturrådet utlyser sine stipender.

Som vedtatt på Landsmøtet 2019 skal  Forfatterforbundet tildele arbeidsstipend for 3, 6 eller 12 måneder. Vi følger satsene til Statens kulturråd.

I tillegg har Landsmøtet bedt oss om å utrede opprettelsen av et seniorstipend.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial