Idébank for stipend

Kjære forfatter, vi trenger din hjelp! Forfatterforbundet jobber nå med å beskrive sine stipendordninger. Her ønsker vi innspill fra alle skjønnlitterære forfattere. Hvilke typer stipender vil være nyttige for deg i din skrivehverdag? Er det en type stipend du har savnet? Har du en genial idé?

Alle innspill er velkomne. Noen alternativer er ferdigutfylte, men det er også et fritekstfelt for andre ideer. Frist for innspill er 1. april 2019.

Kun til spørsmål/oppfølging i sammenheng med ditt forslag.
Har du andre forslag valgene ikke dekker, skriv en kort tekst her.