Forfatterforbundet (først kalt Norske forfattere) konstituerte seg første gang med et stiftelsesmøte på Litteraturhuset lørdag 13. januar 2018.

På dette møtet drøftet vel førti forfattere hva som skulle være foreningens overordnede formål og vilkårene for medlemskap.

De frammøtte valgte et interimstyre på 16 forfattere som fikk i oppdrag å lage de første vedtektene, stifte foreningen, forberede foreningens første årsmøte og lage utkast til handlingsplan.

Interimstyret var: Sidsel Dalen, Jan Ove Ekeberg, Dorthe Erichsen, Eystein Hanssen, Frid Ingulstad, Ørjan Nordhus Karlsson, Knut Lindh, Agnes Matre, Lena Roer, Camilla Schøyen, Asle Skredderberget, Helle Stensbak, Arne Svingen, Geir Tangen, Trond Vernegg og Monika Nordland Yndestad.

Forfatterforbundet ble formelt stiftet 28. januar 2018 av 12 av de 16 forfatterne i interimstyret.

Stifterne var: Jan Ove Ekeberg, Dorthe Erichsen, Eystein Hanssen, Knut Lindh, Agnes Matre, Lena Roer, Camilla Schøyen, Helle Stensbak, Arne Svingen, Geir Tangen og Trond Vernegg.

Les hele innkallingen til det første møtet 13. januar 2018 her.

 

Forfatterforbundet er en fagforening for alle skjønnlitterære forfattere
Både publiserte og upubliserte skjønnlitterære forfattere kan melde seg inn.

  • Er du en publisert forfatter, utgjør ISBN-nummeret dokumentasjonen.
  • Vi ønsker å tilby aspirerende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært, etter modell fra den britiske forfatterforeningen. Aspiranter betaler halv kontingent og kan delta på arrangementer etc., men har ikke stemmerett på landsmøtet.