Søk grunnstipend!

Forfatterforeningen lyser nå ut Grunnstipendet. Stipendet er åpent for alle forfattere som har minst fem bøker innkjøpt under Kulturrådets skjønnlitterære innkjøpsordning for voksne. Stipendet utlyses i Aftenposten og på DnFs nettside. Søknadsfrist er 15. juni kl....
Landsmøtet

Landsmøtet

(Foto: Heine Birkeland) Forfatterforbundet første landsmøte ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo lørdag. Vel femti medlemmer deltok og nærmer seg 300 medlemmer. Det nye styret i Forfatterforbundet består av (f.v.) Ørjan Nordhus Karlsson (vara), Lena Roer...

Innspill til kulturmeldingen

Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år? Om 20 år er Norge en multikulturell nasjon, godt forankret i et demokratisk og inkluderende verdisyn. Det norske språket har en sterk posisjon som målbærer av rause holdninger. Vår hjemlige litteratur bidrar til å...
Velkommen til Forfatterforbundet!

Velkommen til Forfatterforbundet!

Kjære forfatter, Ja, for det blir navnet på foreningen: Forfatterforbundet, som nå registreres formelt som en fagforening for forfattere. Som dere husker, ble det valgt et interimstyre på Litteraturhuset i Oslo, lørdag 13. januar. Dette foreløpige styret har hatt...