Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.

Foreningen ble stiftet 28. januar 2018 og har over 430 medlemmer, inkludert aspiranter.

Den 18. februar 2020 gikk Forfatterforbundet inn i LO, Landsorganisasjonen i Norge.

 

NB! Medlemsfordelene i LOfavør blir først tilgjengelig for våre medlemmer fra
1. mai 2020. Har du spørsmål angående LOfavør, ta kontakt med oss.

Krisepakke til kultursektoren

Kulturarrangementer over hele landet avlyses etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er nødvendig og klokt i den uforutsigbare situasjonen alle nå står i. Samtidig får avlysningene direkte konsekvens ikke bare for arrangørene, men for de utøvende kunstnerne...

To av våre medlemmer er nominert til Rivertonprisen 2019!

Under Krimfestivalen i dag ble to av Forfatterforbundets medlemmer, Jan-Erik Fjell og Asle Skredderberget nominert til Rivertonprisen for 2019 med bøkene «Gjemsel» (Fjell) og «Hevnen tilhører meg» (Skredderberget).

Forfatterforbundets innspill til endringer i retningslinjene for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur – Kategori 1 og 2

Forfatterforbundet er opptatt av at alle forfattere og forlag skal ha lik mulighet til å få sine verk vurdert gjennom innkjøpsordningen. Vi ønsker klare og rettferdige retningslinjer som ikke gir noen aktører fordeler framfor andre.

Forfatterforbundet ble i dag LOs 26. fagforbund

I dag ble Forfatterforbundets medlemssøknad behandlet av LOs høyeste organ, representantskapet. Det er med glede og stolthet vi nå kan kalle oss fullverdig fagforbund i Norges største hovedorganisasjon. Vi er LOs 26. medlemsorganisasjon, og det bare to år etter stiftelsen.

Bli medlem – sammen er vi sterke!

Forfatterforbundet er en fagforening for alle skjønnlitterære forfattere.

  • Har du utgitt minst ett skjønnlitterært verk, kan du bli medlem hos oss. 
  • Vi ønsker å tilby aspirerende forfattere uten utgivelse et miljø hvor de kan vokse litterært, etter modell fra den britiske forfatterforeningen. 
  • Forfatterforbundet er ett av 26 fagforbund i LO. Våre medlemmer vil vi få ta del i LOFavørs gunstige medlemsfordeler fra 1. mai 2020.

Velkommen som medlem!

Det er bare to år siden det første oppropet om en ny forfatterforening sto i Aftenposten. Den 18. februar 2020 ble Forfatterforbundet tatt inn som fullverdig medlem i Norges største hovedorganisasjon.

Her er LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og førstesekretær i LO, Julie Lødrup, med styret i Forfatterforbundet. Les hele talen leder Eystein Hanssen holdt for representantskapet i LO etter godkjenningen av opptaket.

 

Hva vi står for

Alle skal ha rett til å kunne organisere seg

I Norge står prinsippet om organisasjonsfrihet sterkt. Retten til å kunne organisere seg er nedfelt i Grunnloven § 101: «Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske parti.»

Det er heller ikke noe krav til at det kun er én organisasjon som kan være representativ innenfor ett område.

På de avtaleområdene hvor Forfatterforbundet har oppnådd forhandlingsrett, kan både Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening representere skjønnlitterære forfattere i Norge innenfor alle litterære sjangere.

 

Forhandlingsrett til bibliotekvederlaget

Forfatterforbundet ble per 4. februar 2019 tilkjent forhandlingsrett om bibliotekvederlaget. Bibliotekvederlaget er et årlig, kollektivt vederlag som Staten ved Kulturdepartementet utbetaler som vederlag for verk lånes ut på norske biblioteker. Der heter det blant annet at
«I henhold til bvl. § 4 annet ledd skal det ikke kunne tas hensyn til organisasjonstilhørighet for å kunne søke om stipender.»
Se lov om bibliotekvederlag.

Forfatterforbundet er også blitt godkjent som medlem i Norwaco, og jobber videre med å slutte seg til de øvrige ordningene, som Kopinor og en rekke råd og utvalg.

 

Vi representerer alle skjønnlitterære sjangere

Forfatterforbundet organiserer en bred gruppe skjønnlitterære forfattere i alle sjangre. Per januar 2020 har vi 434 medlemmer. Medlemstallet er raskt voksende.

De aller fleste av våre forfattere er representert med verk på norske biblioteker, men vi har også aspirantmedlemmer som jobber med sin første utgivelse. Disse har ikke stemmerett på landsmøtet, eller anledning til å søke ordinære stipendmidler.

Rundt 30 forfattere, snaut 8% av medlemsmassen, er såkalte serieforfattere, blant dem Frid Ingulstad. Les hennes kronikk i Aftenposten om motstand mot serielitteratur som et tegn på åndssnobberi.

 

Nyheter og meninger

Krisepakke til kultursektoren

Krisepakke til kultursektoren

Kulturarrangementer over hele landet avlyses etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er nødvendig og klokt i den uforutsigbare situasjonen alle nå står i. Samtidig får avlysningene direkte konsekvens ikke bare for arrangørene, men for de utøvende kunstnerne...

les mer
Forfatterforbundet ble i dag LOs 26. fagforbund

Forfatterforbundet ble i dag LOs 26. fagforbund

I dag ble Forfatterforbundets medlemssøknad behandlet av LOs høyeste organ, representantskapet. Det er med glede og stolthet vi nå kan kalle oss fullverdig fagforbund i Norges største hovedorganisasjon. Vi er LOs 26. medlemsorganisasjon, og det bare to år etter stiftelsen.

les mer
Skriveopphold i Ål i Hallingdal

Skriveopphold i Ål i Hallingdal

Ønsker du å tilbringe tid i en naturnær, stille bygd på fjellet? Leveld Kunstnartun​, en kunstnerresidens i Ål i Hallingdal, lyser nå ut gratis arbeidsopphold for 2021. Her får du bolig og atelier, kort vei ut i naturen, og ro og god plass til å arbeide.

les mer
Litteraturstipend i Graz i Østerrike

Litteraturstipend i Graz i Østerrike

Forfatterforbundet har fra den norske ambassaden i Wien mottatt invitasjon til søknad om et ettårig skrivestipend med opphold i egen leilighet i den østerriske byen Graz. The city of Graz awards the "Writer of the City of Graz" scholarship each year. It includes...

les mer
Skal kjedekontoret styre norsk litteratur?

Skal kjedekontoret styre norsk litteratur?

Det hjelper ikke om det skapes ny, god norsk litteratur dersom den ikke når ut til leserne. Og det gjør den for en stor del dessverre ikke. Det finnes i dag få frittstående, uavhengige bokhandlere. Også bokmarkedet domineres av noen få kjeder, eid av et fåtall forlag. Disse kjedene er i stor grad med på å styre i hvilken grad hva lesere over hele landet får tilgang til.

les mer
SERIEFORFATTERNE FÅR AVTALE!

SERIEFORFATTERNE FÅR AVTALE!

Mens resten av det skjønnlitterære feltet har både normalavtaler og innkjøpsordninger, har serieforfatterne kun hatt individuelle avtaler.

les mer

Aktuelt

Landsmøte 25. april 2020. AVLYST!

OPPDATERING 12. MARS 2020:

I tråd med de generelle helserådene i samfunnet rundt korona-situasjonen, AVLYSER Forfatterforbundet sitt landsmøte den 25. april. Vi vil gjennomføre en elektronisk avstemming av de aller mest nødvendige, formelle sakene, og tar sikte på å arrangere et ekstraordinært landsmøte til høsten. 

Vi håper på forståelse for dette i en tid som er svært krevende for oss alle.

Bli medlem

Vi jobber for å styrke forfatteres forhandlingskraft, for at inntektsfordelingen skal bli mer balansert og for at forfattere skal sikres de viktige inntekts- og trygdekomponenter som er normale i det vanlige arbeidslivet.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial