Forfatterforbundet og Vigmostad & Bjørke enige om minsteavtale for serieforfattere.  - Dette er en historisk milepæl, sier Dorthe Erichsen i Forfatterforbundet, som har ledet forhandlingene. - Mens resten av det skjønnlitterære feltet har både normalavtaler...

les mer